CLIMAT. Managementul conflictelor în școală. ID. PEH 059

     


   Universitatea din București, în parteneriat cu Fundația Dezvoltarea Popoarelor, lansează proiectul CLIMAT: Managementul conflictelor în școală, derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Proiectul CLIMAT: Managementul conflictelor în școală își propune sa dezvolte o strategie de reducere a nivelului de conflictualitate și violență în școlile românești prin promovarea unui sistem de peer-mediation la nivel național. 

Parcursul proiectului va include un studiu amplu referitor la fenomenologia, cauzele și prevalența conflictualității și a violenței în școlile românești (școli generale, licee, școli de arte și meserii), care va include metode calitative și cantitative, studii de documente, finalizat printr-un raport. 

  Proiectul prevede consultarea factorilor implicați în reducerea conflictualității (consilieri, mediatori, specialiști în educație, experți în probleme ale rromilor, asistenți sociali), în vederea elaborării unei strategii pilot de mediere, care va fi prezentată în sesiuni de lucru cu factori de decizie. 

Programul pilot va fi implementat într-un număr de școli identificate, pentru corecția strategiei pe baza datelor culese in timpul pilotării.

Importanța proiectului CLIMAT constă în propunerea unei politici de reducere a violenței în școli prin mediere, furnizarea metodologiilor finale de implementare și realizarea unei ample campanii de conștientizare, atât la nivelul factorilor de decizie, cât și în instituțiile de învățământ din România.