Obiective

 
  • Conceperea unei strategii integrate de management al conflictului in cadrul organizatiilor scolare preuniversitare in baza unei analize a situatiei existente in prezent la nivel national si pilotarea acesteia in 7 scoli din 2 regiuni de dezvoltare (timp de 6 luni), prin care copiii si tinerii sunt sprijiniti sa participe direct, activ si in mod pozitiv la combaterea discriminarii si excluziunii. 
  • Dezvoltarea competenţelor şi creşterea capacităţii actorilor din învăţământul preuniversitar (21 profesionisti si 56 copii si tineri din invatamantul preuniversitar) de a promova un climat educaţional armonios şi de a pune în practică un model integrat de management al conflictului. 
  • Crearea unei retele de schimb si bune practici in managementul conflictului la nivelul organizatiilor scolare preuniversitare, cu minim 80 membri (persoane juridice), care sa sprijine autorităţile publice în îmbunătăţirea cadrului legal ce se răsfrânge asupra copiilor si tinerilor sub aspectul climatului educational